Menighetsrådet


Gausel menighetsråd

Rådet har sin valgperiode høsten 2019 til høsten 2023.

Møter våren 2023:
Onsdag 25. januar
Onsdag 22. februar
Onsdag 22. mars
Onsdag 26. april
Onsdag 31. mai


Her finner du protokoller så langt, i 2023:
Januar - Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd 25.1.23
Februar - Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd 22.2.23


Her finner du protokoller fra rådets møter fra okt. 2020 - mai 2021:
26.05.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
28.04.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
24.03.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
24.02.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
27.01.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
02.12.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
02.09.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.
21.10.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.

 

Menighetsrådsmedlemmer:
Arne Sindre Gilje, leder 
Kirsti Bjerva, nestleder
Anna Lima Braut
Per Fosse
Kirsti Eiken
Karen Faa
Anne Beth Gilja-Johansen
Sushil Hovstad Sitaula
Ole Johnny Møyholm, sokneprest 


Kontakt daglig leder dersom du ønsker å melde saker til menighetsrådet, eller ønsker å se menighetsrådspapirer.

Tilbake