Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Facebook: https://www.facebook.com/gauselkirke/
Instagram: https://www.instagram.com/gauselkirke/
Snapchat: g2-gauselkirke (for ungdommer) 

Sokneprest

Øyvind Tjelle

90 14 91 81

90 14 91 81

Send epost

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 84 04 00

98 07 90 77

Send epost

Kantor

Ernst Th Monsen

51 84 04 00

91 69 88 54

Send epost

Kateket

Anita Skretting

51 84 04 00

92 86 05 96

Send epost

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Menighetspedagog

Rut Terese Fjeld

51 84 04 00

45 69 12 87

Send epost

Ungdomsarbeider

Sarah Katinka Krebs

51 84 04 00

98 24 20 74

Send epost