Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Facebook: https://www.facebook.com/gauselkirke/
Instagram: https://www.instagram.com/gauselkirke/
Snapchat: g2-gauselkirke (for ungdommer) 

Daglig leder

Lisbeth Carina Oscar-Andersen

51 84 04 00

45 21 00 07

Send epost

Sokneprest

Ole Johnny Møyholm

51 84 04 00

41249714

Send epost

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 84 04 00

98 07 90 77

Send epost

Kantor

Ernst Th Monsen

51 84 04 00

91 69 88 54

Send epost

Kateket

Rut Terese Fjeld

51 84 04 00

45 69 12 87

Send epost

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Menighetspedagog

Elisabeth Helgøy

51 84 04 00

45 86 58 96

Send epost

Ungdomsarbeider

Ingrid Giske Minge

51 84 04 00

95 85 37 79

Send epost