Kontakt oss!


Vi er tilgjengelige for deg dersom du ønsker å snakke med noen eller hvis du lurer på noe. 

 

Sogneprest
Øyvind Tjelle
51 81 06 32
90 14 91 81
Send e-post

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 81 06 33
90 02 74 26
Send e-post

Diakon
Anne Synnøve Vegge
98 07 90 77
Send e-post

Menighetspedagog
Rut Terese Fjeld
51 81 06 36
45 69 12 87
Send e-post

Kantor
Ernst Th Monsen
91 69 88 54
Send e-post

Tilbake