Kontakt oss!


Vi er tilgjengelige for deg dersom du ønsker å snakke med noen eller hvis du lurer på noe. 

Sogneprest
Øyvind Tjelle

90 14 91 81
Send e-post

Daglig leder
Solveig Myklatun

90 02 74 26
Send e-post

Diakon
Anne Synnøve Vegge
98 07 90 77
Send e-post

Menighetspedagog
Rut Terese Fjeld

45 69 12 87
Send e-post

Kantor
Ernst Th Monsen
91 69 88 54
Send e-post

Kateket
Anita Skretting
92 86 05 26
Send e-post

Tilbake

Del