Kirkevalg 2023


Endringer i valglisten

Søndag 10. og mandag 11. september i 2023 skal det parallelt med kommunevalget velges et menighetsråd for perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2027. 


Nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalget i Gausel menighet har avsluttet sitt arbeid med å spørre kandidater til nytt menighetsråd. Det skal velges 8 faste og 5 varamedlemmer til rådet, og kandidatlisten skal inneholde minst like mange navn som det skal velges inn i rådet. Frist for å levere inn kandidatlisten var 31. mars.

 

Endringer i valglisten til kirkevalget 2023

To kandidater har trukket seg.
En person, Riana Steen, er kommet inn ved supplerende nominasjon. Den oppdaterte og endelige valglisten er dermed slik:
 

 1. Ben Harald Nygaard
 2. Aksel Johan Lund
 3. Brit Lende-Gundersen
 4. Terje Bredahl
 5. Ken Anderson
 6. Anna Fredriksen
 7. Inger Marie Godeseth
 8. Solveig Nårstad
 9. Bent Andre Erfjord
 10. Eli Thorset Våge
 11. Riana Steen 

 

 

Tilbake