Begravelse


Begravelse i kirken er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse. Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske. 

Du finner mer informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger på kirken.stavanger.no/gravferd

Tilbake