Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokka 11.00 til ca. 12.15. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Egen gruppe for 4. klasse og oppover. Velkommen!
  

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

 

Søndagsskolen høsten 2023:

 

I kursiv - familiegudstjeneste tilpasset barn/alle aldersgrupper eller ikke søndagsskole pga. skoleferier e.l.                                                                                                                               

August
27.august   Søndagsskole

 

September
3.september   Presentasjonsgudstjeneste m.konfirmanter (ikke søndagsskole denne søndagen)
10.september   Søndagsskole
17.september   Søndagsskole
24.september   SøndagsskoleOktober
1.oktober   Familiegudstjeneste
8.oktober   Høstferie

15.oktober  Høstferie
22.oktober   Søndagsskole 
29.oktober   Familiegudstjeneste

 


November
5.november   Søndagsskole
12.november   Familiegudstjeneste
19.november   Søndagsskole
26.november   Søndagsskole

 

Desember
3.desember   Familiegudstjeneste

 

Tilbake