Givertjeneste


Vi ønsker å invitere deg til å støtte arbeidet vårt!

Gausel menighet ønsker å være til stede i lokalmiljøet og skape trygge og gode miljø - med engasjerende aktiviteter og gode fellesskap for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker at kirken skal være et naturlig sted å komme til både når livet er kjekt og når det er mer utfordrende.

Menigheten får noe offentlig støtte til sine aktiviteter knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av andre aktiviteter.

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Giver får skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner og inntil kr 25 000 pr. år (2022). Dersom du ønsker å opprette en giveravtale får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.

På den nye giverportalen kan du enkelt opprette og administrere givertjenesten din:

http://gausel.xledger.me/donations/new  

På forhånd takk for gaven!
 

Tilbake