Bokkafe


Vi samtaler om bøker og temaer over en god kopp kaffe, og spiser litt kveldsmat. Over bordet utveksles det ofte gode tips om bøker, og lesererfaringer.

 

Onsdag 14. april Kl. 19.00 Bønnesamling Kl. 19.30 Enkel kveldsmat Kl. 20.00 Bibeltime ved Øyvind Tjelle

Onsdag 21. april på Betlehem, Hinna Kl. 19.00 Bokkafè . "Det e løye koss det har forandra seg her på Gausel". Nils Boganes og Signe Figved samtaler. Kl. 20.30 Kaffedrøs og lynutlodning

Tilbake