Gledessprederen vinter/vår 2023


Gledessprederen er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming i Gausel kirke en lørdag i måneden kl. 15.45 - 17.40.

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

 

Datoer vinter/vår 2023:

21. januar  

25. februar 

25. mars 

22. april 


Priser:
Mat, saft, kaffe og bingo kr 30,-   

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!
 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 95 13 00 70
Torbjørg Sandmark tlf: 99 12 49 01

Tilbake

Del