Gledessprederen våren 2023


Gledessprederen er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming i Gausel kirke en lørdag i måneden.

Velkommen på Gledessprederen disse lørdagene våren 2023:

  • 21. januar  
  • 25. februar 
  • 25. mars 
  • 22. april 

Klokkeslett 15.45 - 17.40, i Gausel kirke!

På programmet står sang, andakt, god drøs, og ikke minst mat, saft, kaffe og bingo. (Bingo koster kr 30,-)   

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 95 13 00 70
Torbjørg Sandmark tlf: 99 12 49 01

Tilbake