Smågrupper


Har du lyst på faste treffpunkt sammen med andre voksne? Vi har smågrupper som har plass til flere.

Hva trenger du?

Svarene vil variere fra dag til dag og avhenge av livsfase, situasjon, alder, kjønn og livsverdier. Men se ikke bort fra at svarene dine uansett peker i retning av å delta i et «Husfellesskap». Det er nemlig grunnleggende menneskelig å ha behov for å bli sett, bety noe for andre, oppleve ekte fellesskap, og å ta den åndelige dimensjonen av livet på alvor.

Et «Husfellesskap» er en målrettet gruppe på 6-12 personer som beveger seg i tre retninger: Den søker INN til hverandre – åpner livene for hverandres innspill om tro og hverdag. Den søker OPP til Gud gjennom Bibel og bønn. Og den søker ut til menigheten, bydelen og menneskene for å bety noe for andre.

Hva skjer? Alle grupper har sin egen stil og kultur. Men fellesnevnere er MAT, PRAT, DELING, BIBEL, BØNN OG OPPMUNTRING.

Hvem kan være med? Du! Hvis du har ett eller flere av behovene nevnt ovenfor. Hvis du trenger mennesker rundt deg i et åpent og trygt fellesskap. Hvis du er åpen for at det finnes en åndelig dimensjon som kan utforskes mer. Eller hvis du er grunnleggende nysgjerrig på hva kristne gjør når de tror.

Flere av oss opplever at det er viktig å ha et sted å snakke ærlig og åpent om livet. Og det er ikke så mange andre arenaer vi har muligheten. Samtidig er det viktig å la tro og liv krysses. Livet trenger troen. Og troen trenger andre mennesker. For å åpne opp nye perspektiver på hvem Gud er, hva Gud har gjort og gjør, hva livet kan romme og hvordan det kan leves. Vi tror at vi mennesker er skapt til fellesskap. Gud er fellesskap, og tro er fellesskap. Slik har flere av oss opplevd det med å være med i et husfellesskap.

Hvis du sier fra om at dette høres interessant ut, så skal vi gjøre hva vi kan for du kan bli med i ei gruppe.

Ta gjerne kontakt – du hører til i fellesskapet.

Send navn og nummer til gausel.menighet.stavanger@kirken.no, så videreformidler vi din kontaktinformasjon.

Tilbake