Bispevisitas


Vi ser frem til å ta i mot biskop Anne Lise Ådnøy.

 

I uke 43, 26. oktober - 31. oktober, vil det være bispevisitas i Gausel menighet.

Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. 

 

Program for bispevisitasen følger....

 

Foto: Marie Von Krogh / Stavanger Bispedømme

 

Tilbake