Hjerte for Bydelen


"Wow, er det sant? Det er jo helt vanvittig!"

"1000 kroner???!! til oss?!"

"Wow, er det sant? Det er jo helt vanvittig!"

"Jeg gleder meg til den dagen jeg kan gi tilbake til andre i nabolaget!"

Dette er bare noen sitater fra de 42 familiene i bydelen som fikk tilbud om gavekort på 1000 kroner i Julegaveaksjonen 2020.

Virkeligheten er dessverre slik at godene er ujevnt fordelt også i vårt nabolag. Vi kan sammen gjøre bydelene våre til et «varmere» sted å bo. Sammen med Bekkefaret, Hillevåg og Hinna menigheter ønsker vi i Gausel menighet å bidra. Vi er glad for at alle fire menighetsrådene har gått inn for å støtte dette arbeidet.

I dette arbeidet har vi nært samarbeider med familiekoordinatorene i prosjektet «Nye mønstre- Trygg oppvekst», som er i regi av Stavanger kommune/NAV. De er til daglig i kontakt med barnefamilier med vedvarende lav inntekt, og som ofte har utfordring knyttet til helse, bolig, arbeid eller utdanning. Prosjektet jobber for at barn og ungdom skal oppleve minst mulig utenforskap. Her kan vi som kirke bidra med vårt.

1.april 2021 ble det opprettet en Facebookside kalt «Hjerte for bydelen», som er drevet av de fire menighetene som hører til i bydelene Hinna og Hillevåg. Her blir delt informasjon som omhandler dette arbeidet i tillegg til informasjonen som blir delt på menighetens egne plattformer. Satsningen vil være i endring underveis etter hvert som vi blir mer kjent med behovene som finnes i nærmiljøet.

Vi ønsker å gjennomføre to pengeinnsamlinger hvert år i regi av de involverte menighetene, -«Julegaveaksjonen» og «Sommeraksjonen». Fra 2021 utvider vi Julegaveaksjonen. Barnefamilier skal fremdeles prioriteres som mottakere, men ved et eventuelt overskudd, vil NAV videreformidle gavekortene til andre som de vurderer har behov for det. På grunn av personvernet er det NAV som har direkte kontakt med mottakere og utdelinger av gavekortene.

Innsamlede penger til Julegaveaksjonen brukes til gavekort på 1000 kroner til mottakere som kan bruke det til det de selv ser de har behov for. Det kan være mat, klær, gaver eller liknende som de kanskje ellers ikke hadde hatt råd til.

Etter hvert ønsker vi å utvide satsingen til å også gjelde opplevelser og aktiviteter. Da vil vi ha spesielt fokus på ungdommene og de litt større barna i familiene. Når økonomien er stram kan det være lite rom for det som ikke er helt nødvendig i det daglige. Ofte må derfor ulike opplevelser og aktiviteter nedprioriteres. Det kan være billetter til Kongeparken, kinobilletter, fotballkamper, klatreparker o.l. Midler fra Sommeraksjonen er blant annet tenkt å gå til dette. Sommeraksjonen gjorde det mulig for 15 familier å reise til Kongeparken denne sommeren! Det ble satt pris på!

Dette er et spennende arbeid der mennesker i nabolaget med krevende hverdager kan bli overrasket av godhet. Vi som lokalmenighet blir dermed synlig på en annen måte i bydelen og vi opplever at det skaper engasjement. Godhet avler godhet.

Hvorfor gjør vi dette?

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg». Matt 25,40

 

 

Kontakt:

Diakon
Anne Synnøve Vegge
51 84 04 00
980 79 077
Send e-post

Tilbake