Konfirmasjoner


Velkommen til konfirmasjonsgudstjenester!

 

Lørdag og søndag feirer vi fem konfirmasjonsgudstjenester i Gausel, med en nydelig konfirmantgjeng. Musikere og kor er på plass, frivillige er på vei, og vi gleder oss!

Lørdag kl. 11.00 * 13.00 * 15.00

Søndag kl. 11.00 * 13.00

Prest: Øyvind Tjelle

Kateket: Anita Skretting

Kantor: Ernst Th. Monsen

Musikere: Geir Ullenes og Otto Godeset. Gausel kirkekor er også med.

Takkoffer: Gausel menighet

 

 

Tilbake