Årsmøte og menighetsmøte


Utsatt inntil videre grunnet smitteverntiltak.

 

Formålet med årsmøtet er gjennomgang av årsrapport og regnskap.

Formålet med menighetsmøtet er godkjenning av justert, lokal grunnordning.

Sokneprest Øyvind Tjelle vil legge frem menighetsrådets forslag til justert, lokal grunnordning.

 

Frist for å melde andre saker til årsmøtet er 11. april.

Saker meldes til daglig leder Solveig Myklatun.

 

Årsmøte og menighetsmøte:

Når: Søndag 18. april, rett etter gudstjenesten.

Hvor: Gausel kirke

Hvem: Alle som er medlem av den norske kirke i Gausel sokn.

 

Vel møtt!

Tilbake