Konfirmasjon i Gausel


Vi får ofte høre at vi har et bra konfirmantopplegg! Hvert år er mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg. Vil du være med?

 

I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Se mer informasjon om Den norske kirkes konfirmantarbeid. 

 

Informasjonsbrev til 2007 kullet, og link til påmelding kommer i mai.

 

Spørsmål: Ta kontakt med kateketen:

Kateket
Anita Skretting
51 81 06 34
Send e-post

Tilbake