Konfirmasjon


Nå er det "2008 kullet" sin tur!

I Gausel har vi et kjekt, spennende og variert konfirmantopplegg. I løpet av året får en oppleve mye; lek og latter, aktivitet og fellesskap, Gud og Jesus, læring og undring, gudstjenester og fasteaksjon.  

En trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. En kan følge konfirmantopplegget og bestemme seg i løpet av året om en vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

 

Alle døpte, og som bor på Gausel, får invitasjon i posten.

Konfirmantbrosjyren 2023 ligger også her.


 

Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i 2023:

Lørdag 29. april

Søndag 30. april

 

Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i 2024:

Lørdag 27. april

Søndag 28. april

Om dere tenker å bestille lokaler så må dere ta høyde for at vi har tre gudstjenester på lørdagen, og hvem som får hvilket klokkeslett blir avklart etter påmeldingsfristen. Stort sett har alle fått den dagen de ønsker.

 

Det går fortsatt an å melde seg på!

Trykk her for påmelding. 

 

For spørsmål ta konakt med kateketen:

Kateket
Rut Terese Fjeld
51 84 04 00/ 45 69 12 87

Send e-post

Tilbake

Del