Konfirmasjon


Nå er det "2009-kullet" sin tur!

I Gausel har vi et kjekt og variert konfirmantopplegg. I løpet av året får en oppleve mye; lek og latter, aktivitet og fellesskap, Gud og Jesus, læring og undring, gudstjenester m.m.  

En trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. En kan følge konfirmantopplegget og bestemme seg i løpet av året om en vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

 

Alle døpte, og som bor på Gausel, får invitasjon i posten.

Konfirmantbrosjyren 2023 ligger også her. (Ny brosjyre kommer ut i slutten av april)


Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i 2024:

Lørdag 27. april

Søndag 28. april

 

Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i 2025:

Lørdag 26. april

Søndag 27. april

 

Om dere tenker å bestille lokaler ,så må dere ta høyde for at vi har tre gudstjenester på lørdagen, og hvem som får hvilket klokkeslett blir avklart etter påmeldingsfristen. Til nå har alle fått den dagen de ønsker seg.

 

Påmeldingen åpner mandag 8. mai.

For spørsmål ta kontakt med kateketen:

Kateket
Rut Terese Fjeld
51 84 04 00/ 45 69 12 87

Send e-post

Tilbake